Menu techniczne
Facebook
Imieniny
Dzisiaj jest
Czwartek
13 czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Antoni, Chociemir, Herman, Lucjan, Maria Magdalena, Tobiasz

Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach zaprasza

wtorki-piątki w godz. 9.00 ? 1700

soboty w godz. 8.00 ? 1600

Zapraszamy do korzystania z naszych usług:

? Udostępnianie książek i czasopism do domu i na miejscu;

? Bogate zbiory: literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, źródła informacyjne (encyklopedie, słowniki, biografie, opracowania ze wszystkich dziedzin), publikacje naukowe, fachowe, materiały dotyczące regionu oraz lektury szkolne, nowości wydawnicze, udzielanie wszelkich informacji z zakresu posiadanych zbiorów;

? Punkt Informacji Europejskiej;

? Udostępnianie i wypożyczanie czasopism;

? Pomoc w zbieraniu informacji potrzebnych do nauki w szkole, do pogłębiania wiedzy zawodowej, w doborze lektury niezbędnej do studiów i pracy naukowej;

? Realizację zamówień międzybibliotecznych, w ramach których można skorzystać ze zbiorów każdej placówki krajowej sieci bibliotecznej;

? Dostęp do internetu;

Zbiory biblioteczne

GBP w Budrach gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy. Służy kształtowaniu kultury społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu, wychowaniu i kulturalnej rozrywce społecznej.
Zbiory biblioteczne liczą 13 528 woluminów.
Z materiałów audiowizualnych oferujemy:

? Encyklopedie, atlasy na cd-rom

Informacja o zbiorach dostępna jest poprzez katalog:

? Alfabetyczny;

? Poziomowy;

? Rzeczowy;

Biblioteka jest w trakcie komputeryzacji zbiorów w systemie MAK.


*Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach bierze udział w Programie Biblioteki Narodowej. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Każdego roku  dzięki temu programowi  księgozbiór naszej biblioteki powiększa się o wiele nowości książkowych dla dorosłych i młodzieży.
Celem tego Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami obowiązującymi w tym zakresie.
Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.